מינוי בן ממשיך- האם ניתן לשינוי?

בן ממשיך

אישה ממנה את בנה לבן ממשיך במשק.
לאחר כ-25 שנים, כאשר הירושה נמצאת מעבר לפינה, הילדים האחרים לוחצים אותה לבטל את מינויו של אחיהם לבן ממשיך.
האשה מגישה תביעה, ובית המשפט דוחה אותה ומדגיש כי מינוי בן ממשיך הינו התחייבות בלתי חוזרת ולא דבר ריק.
תיק מורכב בו ייצגתי את הבן הממשיך.

קישור למאמר המלא

אגודות שיתופיות | קיבוצים ומושבים | רשות מקרקעי ישראל