תחומי עיסוק

  • דיני אגודות שיתופיות- מושבים וקיבוצים
  • הסדרה משפחתית במגזר החקלאי- נחלות, משקי עזר
  • דיני רשות מקרקעי ישראל
  • ליווי עסקאות במגזר החקלאי- העברת זכויות בנחלות, היוון נחלות, פיצול מגרש מנחלה
  • ליווי אגודות ויזמים בפרוייקטים במגזר החקלאי- תעסוקה, תחנות דלק, סולארי
  • תכנון ובניה, שימושים חורגים
  • צוואות, ירושות, ייפוי כוח מתמשך

אגודות שיתופיות | קיבוצים ומושבים | רשות מקרקעי ישראל